NESTAREC WEEK No.1

3Ahoj,

doufám, že se daří dobře a vše je u Tebe v pořádku. Včera jsem přemýšlel, že je škoda, že díky vzdálenosti nemůžeš sledovat co se u nás děje, na čem právě pracujeme a co chystáme. Je pro mě důležité být se svým distributorem v kontaktu, stejně tak si myslím, že je to důležité i pro něj, aby mohl informovat své zákazníky. Napadlo mě, že budu jednou týdně psát krátký souhrn toho co je u nás aktuální, říkejme tomu třeba NESTAREC WEEK. Hned se do toho pouštím a každou středu budu posílat informace od nás z Moravy.

Hello,

I hope you are doing well and everything is okay for you. Yesterday I thought it was a pity that due to the distance you can not see what is going on with us, what we’re up up to and what we are planning. It is important for me to be in touch with my distributor as well as I think it’s important for him to be able to inform his customers. I thought I would  write a short summary of what do once a week  Call it NESTAREC WEEK. I am starting on Wednesdays I will send you information from us from Moravia.

 

 

pgV tento čas stále intenzivně pracujeme na vinicích. Provádíme provzdušnění keřů, jako nepřímou ochranu proti houbovým chorobám a čistíme spodní část keřů, které od jara znovu obrostly.  Oproti minulým letem jsme asi o týden pozadu, díky častým dešťům, které byly za poslední dobu intenzivní. Od 1.5. u nás v Moravské Žižkově spadlo 270 mm. Časté ovlhčení listů a následné vysoké teploty jsou ideální podmínky pro rozvoj plísně révové. Naše ochrana je založena na mědi a v letošním roce musíme být opravdu obezřetní. Měli jsme nějaká napadání na mladých listech, které jsou důležité pro fotosyntézu. Nicméně hrozny jsou v pořádku. Není však ještě vyhráno, to můžeme říct, až budou hrozny ve sklepě.

At this time we are still working hard in the vineyards. We are airing the vines, such as indirect protection against fungal diseases and cleaned the bottom of the bushes that overgrown since spring. We are roughly a week behind in comparation with previous years mainly due to frequent rains that have been intense for the last weeks. We´ve had 270 mm of rain in Moravsky Zizkov since May 1. Frequent wetting of the leaves and the subsequent high temperatures are ideal conditions for mold mildew. Our protection is based on copper and this year we have to be really careful. We had some assaults on young leaves, which are important for photosynthesis. However, the grapes are fine. But it is not yet won, it can be said once the grapes are in the cellar